EUROPAN X VARDO

housing competition, zoohaus 06/2009